Usluge

Djelatnosti

 • Izrada elektro instalacija
 • Izrada strukturnog kabliranja, mjerenje i certificiranje mreža
 • Izrada optičkih mreža (provlačenje, upuhivanje optičkih kablova po sustavima distributivne telekomunikacijske kanalizacije)
 • Izrada FTTH mreža u stubištima zgrada i spajanje korisnika, te izrada mjerenja
 • Mikro kabliranje i upuhivanje  optičkih kablova
 • Spajanje i mjerenje optičkih mreža
 • Izrada bakrenih mreža ( provlačenje i spajanje bakrenih kablova po sustavima distributivne telekomunikacijske kanalizacije)
 • Izrada sustava kabelske televizije ( izrada stubišnih instalacija, spajanje korisnika)
 • Izrada vanjske mreže kabelske televizije ( provlačenje i spajanje koaksijalnih kablova, zakapanje nadzemnih razvodnih ormarića i KTV zdenaca)
 • Izrada Distributivne telekomunikacijske kanalizacije ( iskopi rovova, polaganje cijevi i DTK zdenaca)
 • Ispitivanje i kalibriranje sustava Distributivne telekomunikacijske kanalizacije, te izrada tehničke dokumentacije

Projekti